Zespoły Lotowe
LpZespół Lotowy
1 GRUPA LOTOWA-0289,0292,0293,0291,0295
2 OKRĘG -JAROSŁAW,PRZEMYŚL,PRZEWORSK,LUBACZÓW,SANOK
3 Współzawodnictwo kabinowe Jarosław-Przeworsk