Aktualności


Komunikat - Lot narodowy Bruksela


Dodano 9 czerwca 2017 o godz. 18:23

Zarząd Okręgu Rzeszów prosi hodowców zainteresownych uczestnictwem w Locie Narodowym "Bruksela" o zgłoszenie tego faktu oraz ilości deklarowanych gołębi do V-ce Prezesów ds. Lotowych swoich Oddziałów w nieprzekraczalnym  terminie do 12.06.2017r . V-ce Prezesi ds. Lotowych Oddziału po przygotowaniu listy zgłoszonych uczstników oraz ilości deklarowanych gołębi przekazują informacje te do V-ce Prezesa ds. Lotowych Okręgu Pana Krzysztofa Kojdra w nieprzekraczalnym terminie 15.06.2017r.


Zarząd Oddziału PZHGP w Przeworsku


Dodano 27 kwietnia 2017 o godz. 14:56


 

            Zarząd Oddziału PZHGP w Przeworsku zobowiązuje swoich hodowców do wpłacenia składek członkowskich oraz połowy składki lotowej za gołębie dorosłe przed pierwszym lotem, to jest do   3  maja   2017r.
         Drugą połowę lotowego należy uregulować do 31 maja 2017r. Hodowcy, którzy nie dostosują się do powyższego mogą zostać pozbawieni możliwości wkładania gołębi na lot do czasu uregulowania  zaległości.
         Prosi się skarbników sekcyjnych o umożliwienie wpłat w dniu  koszowania  na  pierwszy  lot.
         Osoby chętne do otrzymywania na e-mail list konkursowych prosi się o wysłanie wiadomości e-mail do sekretarza na adres:  kkojder@interia.pl .

 

      Za Zarząd
       Skretarz
Krzysztof Kojder


Uwaga ! W dziele komunikaty dodano:


Dodano 17 marca 2017 o godz. 21:19

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

                                                                                                       Z up. Zarząd Oddziału  


Drukowanie i dostarczenie spisów, gołębi dorosłych na sezon lotowy 2017


Dodano 14 marca 2017 o godz. 18:01

 

Drukowanie spisów przez urządzenie szczytujące odbędzie się  1.04.2017r.(tj. sobota)

Zarząd oddziału prosi wszystkich Prezesów Sekcji, o zorganizowanie ,dopilnowanie i nadzorowanie wydruków i jak najszybsze dostarczenie ich do rachmistrza . Spisy hodowców którzy nie posiadają zegarów elektronicznych proszę o dostarczenie do prezesa do spraw lotowych                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                            

                                                                                                                              Z up. Zarząd Oddziału  Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 2